Allmänna villkor

Ember > Privat: Embers fria wifi-platser > Allmänna villkor

Tänk på att detta är ett öppet nät vilket innebär att andra kan få tillgång till dina uppgifter. Du ska därför inte utföra bankärenden eller liknande via denna internetuppkoppling.

Ansvarsfriskrivning

Vid användning av Ember wifi ansvarar Ember AB inte för:
- funktionalitet eller innehåll som kan nås när du är uppkopplad mot internet,
- skada som uppstår på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning,
- skada orsakad av datavirus eller motsvarande,
- försening, förvanskning eller förlust av data.
Ember AB kan inte garantera att Ember wifi alltid fungerar fullständigt, konstant, säkert eller utan fördröjning eller avbrott.
Ember AB erbjuder inte några underhållstjänster.

Regler och villkor

Användaren är ansvarig för att följa svensk lag vid användning av internet.
Den som använder Ember wifi får endast göra detta för eget bruk i enlighet med dessa villkor och inte sälja tjänsten vidare eller på annat sätt utnyttja tjänsten för att erbjuda kommersiella tjänster.
Ember AB har rätt att stänga av eller begränsa en användares tillgång till eller användning av Ember wifi om regler och villkor inte respekteras.

Genom att godkänna dessa användarvillkor samtycker du till att vi loggar information som kan användas för att upptäcka brott mot användarvillkoren.