Databas i webbhotell

Ember > Webbhotell > Databas i webbhotell

Samtliga webbhotellkonton inkluderar mySQL som databas, ni administrerar databasen med phpMyAdmin. Är ni i behov av databaser som PostgreSQL, Oracle eller NoSQL-typer som MongoDB, Cassandra, CouchDB mfl. rekommenderar vi en serverlösning, förslagsvis VPS.

Ember har bred erfarenhet av databasdrift och är kan agera rådgivande i utformningen av en lämplig databaslösning.