Systemförvaltning, s. k., Managed hosting eller systemadministration

Ember > Servrar > Systemförvaltning, s. k., Managed hosting eller systemadministration

Systemförvaltning, eller managed hosting som det också kallas, är en tjänst där Ember administrera era servrar. Ember övervakar då er miljö och utför de åtgärder som krävs för att upprätthålla en pålitlig drift, vilket kan vara schemalagda uppdateringar, patchningar eller mer kritiska åtgärder som stör driften. Val av SLA bestämmer när åtgärd görs.

De delar som inte omfattas av tjänsten kan Ember också ansvara för, det kan vara mer applikationspecifik administrering i er miljö. Möjlighet finns att utbilda en eller flera tekniker (beroende på skift och omfattning av SLA) som då är ansvariga för hela er miljö precis som vid en IT-enhet.

Exempel-specifikation på vad som ryms inom managed-tjänsten.

Omfattas Löpande
Övervakning Ja
Uppdateringar Ja
Åtgärder på OS Ja
Dokumentation Ja
Migrera E-post Ja
Lägga upp användare Ja
Sätta upp VPN Ja
Flytt av filer Ja