Ember CDN (Content Delivery Network)

Ember > Tjänster > Ember CDN (Content Delivery Network)

Ember CDN (Content Delivery Network) baseras på Anycast och ingår som en PoP i OnApp CDN-nätverk. Med CDN kan du distribuera filer till servrar i 43 länder vilket möjliggör att exempelvis webbplats-besökare kan ladda ner statisiska filer mycket snabbare då Anycast hittar servern som är närmast besökaren.

Anycast är en routing-teknik som hittar den server som är närmast besökaren och hämtar filerna därifrån istället för någon längre bort. Det innebär rent konkret att om du befinner dig i Tyskland så svarar en server placerad i Tyskland, vilket går mycket snabbare än att hämta filer i något annat land.

Ni anger i Ember CDN kontrollpanel vilka mappar som distribueras över nätet, och i vilka länder, därefter sköts distributionen automatiskt.

Se också Ember DNS som nyttjar samma nät för DNS.