Villkor för domännamn

Ember > Domännamn > Villkor för domännamn

  • Följande villkor reglerar förhållandet mellan kund (”Kund”) och Ember AB (org. Nr 556808-8594) avseende domännamn.
  • Finns redan ett avtal upprättat mellan kund och Ember AB som är tillämpligt för domännamn är det avtalet gällande.
  • Ember AB svarar ej för skador som kan uppkomma då registrerat domännamn är upptaget innan beställningen är klar hos Ember AB leverantör.
  • Domännamn registreras i Kunds namn och innehavs av Kund. Ember AB medges rätt att stå som administrativ, teknisk och/eller faktureringskontakt för domännamnet.
  • Kund ansvarar för att domännamnet inte bryter mot svensk lagstiftning.
  • Kund ansvarar för att domännamnet inte gör intrång i annan parts rättigheter.
  • Ember AB förnyar inte domännamn där faktura avseende domännamnet ej är betalt.
  • Kund skall vid registrering av domännamn också godkänna respektive domänorganisations villkor samt eNom Registration Agreement.
  • Registreringsvillkoren för .se-domännamn
  • eNom Registration Agreement