Säkrare DNS med DNSSEC (Domain Name System Security Extensions)

Ember > Domännamn > Säkrare DNS med DNSSEC (Domain Name System Security Extensions)

DNS är inte skapat utifrån ett säkerhetsperspektiv så som vi är vana med idag, därför har DNSSEC utvecklas som åtgärdar många säkerhetsbrister. Man måste själv implementera DNSSEC för att få funktionaliteten, någon vi på Ember kan hjälpa er med. Vi har välfungerade och stränga rutiner vad gäller nycklar och signering.