Hämta Mailrubriker

Ember > Support > Hämta Mailrubriker

Här finns en samling engelska instruktioner för att hämta mailrubriker ur olika mailprogram som Outlook:
Guider

Nedanför finns 3 svenska guider för de vanligare mailprogrammen:
Outlook
Thunderbird
Mail för Mac